Privatumo politika

Gerb. klientai,
Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, atsiranda naujos prievolės asmens duomenų tvarkymui.
Atsižvelgdami į pokyčius asmens duomenų apsaugos srityje, ir siekdami tinkamai įgyvendinti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas arba BDAR), nuostatas bei Jūsų teises,susipažinimui pateikiame Jums informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Jei Jūs esate įmonė ar organizacija, pranešime nurodyta informacija Jums taikoma tiek,kiek mūsų įmonė, vykdydama sutartis gali tvarkyti Jūsų darbuotojų, kuriuos Jūs įgaliojote, asmens duomenis.

Mums rūpi Jūsų duomenų saugumas, todėl informuojame, kokius Jūsų asmens duomenis renkame ir kokiais tikslais juos naudojame.


SLAPUKŲ POLITIKA
1. Interneto svetainė www.primotus.lt automatiškai nerenka jokios informacijos išskyrus tą, kuri yra slapukų rinkmenose.
2. Slapukai (cookies) tai – kompiuteriniai duomenys, ypač tekstinės rinkmenos, kurias interneto svetainės išsaugo svetainės naudotojų kompiuteriuose. Slapukuose paprastai saugomi interneto svetainės, iš kurios jie paimti, pavadinimas, jų saugojimo naudotojo kompiuteryje laikas bei unikalus numeris.
3. Slapukus talpina ir jų informaciją gauna interneto svetainės www.primotus.lt administratorius – įmonė UAB „Primotus“, kurios registracijos adresas: J. Naujalio g. 25, Raudondvaris, Kauno r.
4. Slapukai naudojami tam kad:
a) būtų galima pritaikyti interneto svetainės turinį naudotojo poreikiams ir optimizuoti svetainės naudojimą; šios rinkmenos padeda nustatyti, kokią aparatinę įrangą naudoja vartotojas ir pritaikyti svetainės rodymo būdą asmeninėms vartotojo reikmėms;
b) būtų galima rinkti statistinius duomenis, padedančius perprasti, kaip vartotojai naudojasi interneto svetainėmis ir, tuo remiantis, tobulinti jų struktūrą ir turinį.
5. Svetainėje naudojami ilgalaikiai slapukai (persistent cookies). Jie išsaugomi naudotojo kompiuteryje ir saugomi jame iki nurodytos galiojimo datos ar kol naudotojas juos pašalina.
6. Svetainėje naudojami šių tipų slapukai:
a) svetainės slapukai, leidžiantys rinkti informaciją apie pasirinkimus naudojantis interneto svetaine.
7. Daugeliu atvejų interneto svetainių peržiūrėjimui naudojama programinė įranga (interneto naršyklės) būna iš anksto nustatytos taip, kad leistų išsaugoti slapukus naudotojo kompiuteryje. Naudotojas gali bet kuriuo metu keisti slapukų nustatymus – neleisti naršyklei automatiškai išsaugoti slapukų kompiuteryje arba pasirinkti nuolatos gauti informaciją apie slapukų išsaugojimą kompiuteryje. Išsamesnę informaciją apie slapukų naudojimą rasite interneto naršyklės nustatymuose.
8. Interneto svetainės administratorius informuoja, kad apribojus slapukus gali nebeveikti kai kurios būtinos svetainės funkcijos.
9. Daugiau informacijos apie slapukus rasite svetainėje www.allaboutcookies.org arba interneto naršyklės „Pagalba“ skyriuje.

 1. INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJĄ:

UAB „Primotus“
Reg. adresas: J. Naujalio g. 25, Raudondvaris, Kauno r.
Tel. +37067105002
Įm. kodas 304512905
PVM mokėtojo kodas LT100010884918


2. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME:
UAB „Primotus“ gali tvarkyti šiuos Jūsų duomenis: kliento vardas, pavardė; kontaktinis telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas.
Savo veikloje vadovaujamės asmens duomenų apsaugos principais, mažiname klientų asmens duomenų kiekį.

3. KOKIU TIKSLU IR PAGRINDU TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS:
Asmens duomenys yra tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu. Jūsų asmens duomenys tvarkomi, siekiant įvykdyti Jūsų pateiktus užsakymus parduotuvėje Kaunakiemio g. 11, Kaune arba el. parduotuvėje www.primotus.lt. UAB „Primotus“ tvarko Jūsų asmens duomenis, kurie būtini užsakymų vykdymui, sąskaitų išrašymui. Pateikdami užsakymą, Jūs pateikiate savo kontaktus: telefono Nr. ir /arba el.pašto adresą.
 
Jūsų asmens duomenys, nenaudojami rinkodariniais tikslais, siunčiant naujienlaiškius.


4. KAM MES PERDUODAME JŪSŲ DUOMENIS
Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi UAB „Primotus“, užtikrinant Jūsų asmens duomenų apsaugą techninėmis bei organizacinėmis priemonėmis.
Vykdant užsakymą internetinėje parduotuvėje www.primotus.lt jūsų duomenys naudojami tik užsakymo įvykdymui ir saugomi bendroje sistemoje, neskelbiant ir neviešinant jų. Klientų duomenų bazėse kaupiami duomenys nėra prieinami pašaliniams žmonės.
Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, pavyzdžiui Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 
5. KIEK LAIKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS SAUGOME
Jeigu  valstybėje  yra  nustatyti  privalomi  duomenų  saugojimo  terminai  pagal  galiojančius  įstatymus (pvz.  buhalteriniai  duomenys),  Jūsų  asmens  duomenys  bus  saugomi  tiek,  kiek  numato  tokie
galiojantys įstatymai.
Jeigu nėra nustatyti privalomi asmens duomenų saugojimo terminai pagal galiojančius įstatymus arba su Jumis sudarytas sutartis, Jūsų asmens duomenys susiję su sutarčių įsipareigojimų vykdymu yra saugomi:
-          Ne ilgiau nei 3 metus po sutarties pasibaigimo, kai esate pilnai atsiskaitęs už paslaugas;
-          Ne ilgiau nei 10 metų po sutarties pasibaigimo, kai nesate pilnai atsiskaitęs už paslaugas;
Suėjus nurodytiems terminams, Jūsų asmens duomenys bus neatstatomai sunaikinti.
Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. Pagrįstas saugojimo terminas, priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslo ir duomenų pobūdžio, konkrečiu atveju gali būti labai skirtingas. Duomenų saugojimo terminus tam tikrais atvejais nustato teisės aktai.

6. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS
Jeigu manote, kad bet kokie su Jumis susiję asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome, yra neteisingi arba nepilni, Jūs turite teisę prašyti mūsų leisti Jums susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, prašyti, kad mes apribotumėme tokių duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi. Norėdami pateikti prašymą, tai galite padaryti pas mus (Kaunakiemio g. 11, Kaunas) arba užpildyti Duomenų subjekto prašymo formą ir atsiųsti el.paštu info@primotus.lt.
Užtikriname, kad duomenų subjektų teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) ar teisę į duomenų perkeliamumą įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, bus įgyvendintos.
Jeigu norite pateikti nusiskundimą dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmenis duomenis, prašome Jūsų susisiekti su mumis el. paštu info@primotus.lt arba tel. 861026625. Išnagrinėję Jūsų skundą, imsimės reikalingų priemonių situacijai išspręsti.
Jeigu kilusių klausimų nepavyksta išspręsti su mumis tiesiogiai arba manote, kad Jūsų  asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant įstatymus, Jūs visada turite teisę pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
Pagarbiai
UAB „Primotus“