Prekių grąžinimas

Jeigu norite grąžinti prekę, užpildykite žemiau esančią formą, kad gautumėte grąžinimo patvirtinimą. Be tokio patvirtinimo grąžinamos prekės nebus priimamos.

UAB „Primotus“ klientams prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“, 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo “.

Taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.350 straipsnio 2 dalimi ir 6.362 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. liepos 22 d. Nr. 738 nutatimu patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

 

PREKĖS GRĄŽINIMAS, GARANTIJA

  1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešęs apie tai pardavėjui raštu per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:

1.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pasikeitimai, būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pasikeitimais).

1.2.  Pardavėjui gavus raštišką pranešimą apie atsisakymą pirkimo ir pardavimo sutarties, prekė grąžinama pirkėjo sąskaita per 7 dienas nuo pranešimo gavimo.

1.3. Pardavėjui gavus grąžinamą prekę ir įvertinus jos kokybę, per 15 dienų nuo raštiško pranešimo apie atsisakymą pirkimo ir pardavimo sutarties gavimo grąžinama prekės kaina.

1.4. Pirkėjas negali pasinaudoti 1 punkte nustatyta teise atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, jei sutartis sudaryta dėl garso ir vaizdo kūrinių bei fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų pardavimo (jei pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas), laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių pardavimo, prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą ir yra akivaizdžiai jam pritaikytos arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo pirkėjui negali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.

 1.5. Prekė grąžinama originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke). Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kurią pirkėjas gavo kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą bei  pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užpildytą ir pasirašytą pirkimo bei pardavimo sutarties atsisakymo formą (formą galite rasti čia);

 1.6. Už grąžinamos prekės sukomplektavimą atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

  1. Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas privalo kreiptis į UAB „Primotus“ el. Paštu info@primotus.lt arba tel. +37067105002.
  2. Pardavėjo teikiama įsigytų prekių kokybės garantija nevaržo pirkėjo (vartotojo) teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

Garantinės priežiūros ir kitais klausimais pirkėjas taip pat gali skambinti telefonu +370 671 05002.

Užsakymo informacija
Prekės informacija ir grąžinimo priežastis
Susipažinau ir sutinku su Grąžinimo sąlygos