Atliekų tvarkymas

Mes už tinkamą atliekų tvarkymą!

Nemokamai iš savo klientų priimame transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias atliekas:

  • alyvų, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrus,
  • automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorius,
  • nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas,
  • padangas ir kitas kenksmingas atliekas.

Iš klientų priimtas atliekas perduodame tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui arba atiduodame jas šių prekių gamintojui ar importuotojui.

Mūsų atliekų tvarkymo partneris
Atliekų tvarkymo atmintinė: http://www.zalvaris.lt/uploads/files/dir14/14_0.php

SVARBU! Baterijų ir akumuliatorių atliekose esančios pavojingos medžiagos kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą), atliekos gali užteršti ją pavojingomis, toksiškomis medžiagomis (gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu ir t.t.) Patekę į aplinką sunkieji metalai, rūgštys bei toksinės medžiagos didina kancerogeninį poveikį, kuris gali sukelti vėžinius susirgimus.

Daugiau informacijos rasite: http://gia.lt/gamintojams-ir-importuotojams/baterijos-ir-akumuliatoriai/

Atliekų surinkimas visoje Lietuvoje  > https://atliekos.lt/Daugiau informacijos apie atsakingą atliekų tvarkymą: http://www.zalvaris.lt/uploads/files/dir18/10_0.php

Pasirūpinkite tinkamu padangų ir kitų kenksmingų motociklų dalių atliekų tvarkymu. Tausokime aplinką!