Netikėtų gedimų prevencija – laiku atliktas techninis aptarnavimas

Netikėtų gedimų prevencija – laiku atliktas techninis aptarnavimas

Paprastaivienas gedimas veda prie kito – sugadinama daugiau detalių, todėl rekomenduojame laikytis, gamintojo nurodyto techninių aptarnavimo grafiko. Laiku keičiant susidėvėjusias dalis kokybiškomis naujomis detalėmis, savo kelione galėsite mėgautis be gedimų, be sugriautų planų ar transportavimo išlaidų.

Šiuo atveju diržas nutrūko prie 28000 km kai numatytas keitimas prie 20000 km. Detalių susidėvėjimas ženkliai priklauso nuo važiavimo būdo. Savaime suprantama, jog važiuojant sportiniu režimu, kai intensyviau akseleruojama,variklis, padangos bei perdavimo sistemos dalys gauna didesnę apkrovą, todėl tarnauja trumpiau.

  

Priklausomai nuo eksploatacijos sąlygų, patartina patikrinti dylančių detalių būklę kas kart, kai keičiate alyvą ir filtrus. Jūsų transporto priemonės serviso vadove yra išsami informacija kaip tai atlikti tinkamai.

 

Jeigu turite su remontu susijusių klausimų, prašome kreiptis info@primotus.lt

Mus vienija kelias!